Regulamin

1. Lampeko Piotr Jakubczyk dalej zwany Lampeko z siedzibą przy ul. Bukowska 7, 62-065 Grodzisk Wlkp., jest wlascicielem tej strony internetowej. Lampeko udostępnia na tej stronie informacje,produkty i usługi z zastrzeżeniem wyłącznych praw do ich oferowania.  Poprzez korzystanie z tej strony zgadzasz się na ich przestrzeganie. Lampeko zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków, a produkty, usługi, ceny oraz wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez uprzedniej informacji. Zmiany zostaną wprowadzone po opublikowaniu na stronie i stają się wiążące dla użytkowników od momentu publikacji. Wszelkie prawa, które nie zostały ujęte w tym dokumencie, są zastrzeżone.

2. Informacje, produkty i usługi oferowane na tej stronie są chronione prawem autorskim. Każda osoba naruszająca te prawa autorskie ponosi odpowiedzialność na mocy polskiego prawa o prawach autorskich i pokrewnych – Ustawa z dnia 04 lutego 1994 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 Nr 90, poz 631 z późniejszymi zmianami) zharmonizowane z dyrektywami Unii Europejskiej.

Żadna część tej strony internetowej nie może być kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Lampeko.

3. Strona internetowa i jej zawartość są dostarczone przez Lampeko na zasadzie „jak jest” i „jak dostępne”, chyba że ustalono na piśmie inaczej. Lampeko nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w informacji, oprogramowaniu lub w innych dokumentach, które znajdują się lub są powiązane z tą stroną internetową.

4. Lampeko nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wykorzystania informacji, produktów lub usług dostępnych na tej stronie internetowej.

5. Wszelkie sprawy związane z uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z tej strony internetowej podlegają polskiemu prawu. Niniejszym poprzez korzystanie z tej strony zgadzasz się na powyższe warunki, a wszystkie kwestie sporne będą rozstrzygać polskie sądy.

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie cookies informujemy, że nasza strona korzysta z informacji zapisanych za pomocą takich plików.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close