Regulamin

1. Lampeko Piotr Jakubczyk dalej zwany Lampeko z siedzibą przy ul. Bukowska 7, 62-065 Grodzisk Wlkp., jest wlascicielem tej strony internetowej. Lampeko udostępnia na tej stronie informacje,produkty i usługi z zastrzeżeniem wyłącznych praw do ich oferowania.  Poprzez korzystanie z tej strony zgadzasz się na ich przestrzeganie. Lampeko zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków, a produkty, usługi, ceny oraz wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez uprzedniej informacji. Zmiany zostaną wprowadzone po opublikowaniu na stronie i stają się wiążące dla użytkowników od momentu publikacji. Wszelkie prawa, które nie zostały ujęte w tym dokumencie, są zastrzeżone.

2. Informacje, produkty i usługi oferowane na tej stronie są chronione prawem autorskim. Każda osoba naruszająca te prawa autorskie ponosi odpowiedzialność na mocy polskiego prawa o prawach autorskich i pokrewnych – Ustawa z dnia 04 lutego 1994 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 Nr 90, poz 631 z późniejszymi zmianami) zharmonizowane z dyrektywami Unii Europejskiej.

Żadna część tej strony internetowej nie może być kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Lampeko.

3. Strona internetowa i jej zawartość są dostarczone przez Lampeko na zasadzie „jak jest” i „jak dostępne”, chyba że ustalono na piśmie inaczej. Lampeko nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w informacji, oprogramowaniu lub w innych dokumentach, które znajdują się lub są powiązane z tą stroną internetową.

4. Lampeko nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wykorzystania informacji, produktów lub usług dostępnych na tej stronie internetowej.

5. Wszelkie sprawy związane z uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z tej strony internetowej podlegają polskiemu prawu. Niniejszym poprzez korzystanie z tej strony zgadzasz się na powyższe warunki, a wszystkie kwestie sporne będą rozstrzygać polskie sądy.